23 September 2007

[sobat-hutan] ALLAH Malu

ALLAH Malu

Umar r.a. berkata: "Dia masuk kepada Nabi Muhammad
s.a.w., tiba-tiba
ia mendapati Nabi Muhammad s.a.w. sedang menangis,
maka
ditanya: "Apakah yang menyebabkan engkau menangis, ya
Rasulullah?"
Jawab Nabi Muhammad s.a.w.: "Saya telah didatangai
oleh malaikat
Jibril a.s. dan berkata kepadaku: "Sesungguhnya Allah
malu akan
menyiksa seorang yang telah beruban didalam Islam,
maka bagaimana
orang yang beruban tidak malu berbuat maksiat kepada
Allah s.w.t."

Abul-Laits berkata: "Kerana itu maka
wajib bagi orang yang telah tua menyedari kehormatan
ini dan
bersyukur kepada Allah s.w.t. dan malu kepada Allah
s.w.t. dan
kepada kedua malaikat yang mencatat amalnya. Dan
menghentikan segala
maksiat dan selalu rajin taat kepada Allah s.w.t.
sebab tanaman itu
jika sudah dekat musim mengetam, tidak boleh
ditunda-tunda dan
demikian pula yang masih muda, harus bertaqwa kepada
Allah s.w.t. dan
menjauhkan dari maksiat (dosa) serta rajin kepada
taat, sebab dia
tidak mengetahui bilakah tiba ajalnya, sebab bila
pemuda itu rajin
berbuat taat, ia akan mendapat naungan Allah s.w.t.
pada hari kiamat
dibawah arsy, sebagaimana tersebut didalam hadis yang
diceritakan
kepada kami oleh Abulhasan Alqasim bin Muhammad dari
Isa bin Khosy
Hafash dari Suwaid dari Malik bin Habib dari
Abdurrahman bin Hafash
dari Aashim dari Abu Hurairah r.a. berkata:

"Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:" Tujuh macam orang
yang akan dinaungi
Allah pada hari kiamat pada saat tidak ada naungan
kecuali naungan
Allah:

1. Imam (pemimpin yang adil).

2. Pemuda yang tumbuh dalam ibadat kepada Allah s.w.t.

3. Seorang yang hatinya tergantung pada masjid, jika
keluar
sehingga kembali (yakni rajin menjaga sholat
berjama'ah).

4. Dua orang saling menyinta (Kasih sayang) karena
Allah s.w.t.
baik ketika berkumpul atau berpisah.

5. Seorang yang ingat kepada Allah s.w.t. ketika
bersendirian lalu
mencucurkan airmata karena takut kepada Allah s.w.t.

6. Seorang yang bersedekah dirahsiakan sehingga yang
dikirinya
tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh kanannya.

7. Seorang lelaki yang dipanggil oleh wanita yang
cantik untuk
berzina, lalu ia berkata: "Saya takut kepada Allah
azza wajalla."

Artikel dari Imsa
Mohamad Joban

__________________________________________________________
Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo! FareChase.
http://farechase.yahoo.com/

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Get it all here

Breaking news to

entertainment news

New web site?

Drive traffic now.

Get your business

on Yahoo! search.

Popular Y! Groups

Is your group one?

Check it out and

see.

.

__,_._,___

No comments: